Ik help je als coach te zien wat je niet kon zien, te horen wat je niet kon horen om uiteindelijk te zijn wat je altijd al wist dat je kon zijn.

Met coaching kun je het maximale uit je capaciteiten halen. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, geef ik de inspiratie om je daarna zélf jouw richting te laten bepalen. Mijn focus is het beste uit je te halen, waarbij ik niet adviseer maar suggesties doe.

– Robin Schattefor

Kijk niet naar je grenzen,
kijk naar je mogelijkheden.

BOMEN

BOS

INSPIRATIE

RICHTING

Doel

Coaching is een begeleidingsvorm op basis van gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid, waarbij jij door middel van interactie met de coach, zelfbewustzijn, competentie en effectief gedrag ontwikkelt. Hierdoor kom je tot een persoonlijke verandering en groei.

Effectief

Coaching is effectief als middel ter verbetering van de financiële resultaten. Goede coaching laat managers al lerende veranderen, wat resulteert in een grotere zelfkennis, nieuwe perspectieven, verbeterde prestaties en een groter aanpassingvermogen.

ROI

Organisaties geloven dat coaching helpt de medewerker te behouden en dat de investering hierin lager is dan de kosten voor het vervangen van de medewerker.
(Bron: Harvard Business School)

Waar kan ik jou mee helpen?

Loopbaancoaching

Om meer grip op je loopbaan te krijgen zijn krachtige keuzes nodig.

Topjobcoach

Belemmeringen wegnemen en effectievere en effecientere werkgewoonten aanleren.

Schattefor Sale

Sales training en training on the job ter verbetering van de verkoopprestaties.

PASSIE

PRESTATIE

IMPACT

FOCUS

Coaching is booming!

– Prof. Dr. Willem Mastenbroek

Ruim 25 % van de werkende Nederlanders met een hoge of middelbare opleiding krijgt hulp van een coach. Vooral hoger opgeleiden hebben er behoefte aan, 35% praat regelmatig met iemand die een klankbordfunctie heeft. Coaches worden vooral ingeschakeld voor de persoonlijke ontwikkeling.

Investeren in jezelf

Van de Nederlanders die ervaring hebben met coaching ziet 80% dit als investeren in jezelf, net als sporten, cursussen volgen en gezond eten. Van degenen die ooit een coach geraadpleegd hebben zegt 64% dat door coaching minder ziekteverzuim optreedt en de carrière erdoor in een hogere versnelling is geraakt.

Evaluatie